loading
Nasze placówki

Jesteśmy otwarci Pon - Pt.

 • AVENIR, Słupsk
  700-1900
 • AVENIR, Bytów
  900-1900
 • AVENIR Sport, Ustka
  900-1700
REGULAMIN
Zapoznaj się z regulaminem placówek AVENIR
Regulamin


Warunki ogólne

 1. Pacjent zgłaszający się do Centrum Rehabilitacji AVENIR zobowiązany jest do wypełnienia karty pacjenta, przedstawienia aktualnego stanu   zdrowia oraz okazania posiadanej dokumentacji medycznej.
 2. Pacjent powinien przybyć około 10 min przed rozpoczęciem zabiegu,
 3. Pacjent powinien posiadać obuwie zmienne, strój wygodny, umożliwiający przeprowadzenie zabiegów.
 4. Zabiegi odbywają się punktualnie o wyznaczonym czasie, a spóźnienie może spowodować skrócenie zabiegu o czas spóźnienia.
 5. Terminy zabiegów ustala się w recepcji.
 6. Z zabiegów fizjoterapeutycznych nie może korzystać osoba pod wpływem alkoholu bądź narkotyków, z chorobą zakaźną, ranami otwartymi, ze zmianami skórnymi (rozsiane lub ropne) lub z wysoką temperaturą ciała.
 7. Pacjent proszony jest o wyciszenie lub wyłączenie telefonu w czasie zabiegów.
 8. W czasie korzystania z zabiegów magnetoterapii i diatermii krótkofalowej pacjent powinien odłożyć w bezpieczne miejsce zegarki, karty magnetyczne i inne urządzenia elektroniczne (mogą ulec uszkodzeniu).
 9. Pacjent korzystający z zabiegów hydroterapii powinien przyjść z własnym ręcznikiem oraz strojem umożliwiającym wykonanie zabiegu (strój kąpielowy w przypadku korzystania z zabiegów masażu wirowego kończyn dolnych z kręgosłupem).
 10. Centrum AVENIR nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie obiektu.
Odwoływanie zabiegów
 1. Pacjent w uzasadnionych okolicznościach, po uzgodnieniu z recepcją, może odwołać lub zmienić termin zabiegu, jeżeli zamiar ten zgłosi 24h przed zaplanowanym zabiegiem.
 2. W przypadku nie zastosowania się do punktu 11, pacjent traci zaplanowany zabieg.
 3. W przypadkach losowych trudnych do przewidzenia, istnieje możliwość odwołania terminu zabiegu i przełożenia go na inny termin, po uzgodnieniu z recepcją.
Opłaty
 1. Opłaty za zabiegi odbywają się zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji.
 2. Dokonanie opłaty za terapię należy wnieść przed zabiegiem.
 3. Po dokonaniu opłaty pacjent otrzymuje potwierdzenie wpłaty.
 4. Faktura wystawiana jest po zrealizowaniu wszystkich zabiegów, na podstawie zachowanego paragonu.
Obowiązki pacjenta
 1. Pacjent powinien zapoznać się z regulaminem przychodni Centrum Rehabilitacji AVENIR.
 2. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku na terenie przychodni oraz do poszanowania mienia należącego do Centrum Rehabilitacji AVENIR.
 

59 841 30 48

Skip to content