loading
Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja sportowa

W procesie usprawniania sportowców stosujemy bezpieczną i skuteczną terapię, w której bierzemy pod uwagę mechanikę powstawania kontuzji sportowych.

Fizjoterapia uroginekologiczna

Terapia uroginekologiczna ma na celu leczenie dolegliwości związanych z zaburzeniem funkcjonowania mięśni dna miednicy.

Fizjoterapia Stomatologiczna

Polega na normalizacji napięć w tkankach miękkich oraz przywracaniu prawidłowej fizjologicznej ruchomości w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych.

Rehabilitacja domowa

Jest skierowana do osób, które nie mogą poruszać się samodzielnie lub wymaga to dużego wysiłku.

Rehabilitacja pooperacyjna

Postępowanie fizjoterapeutyczne, którego celem jest doprowadzenie do możliwie najszybszego i najskuteczniejszego powrotu pacjenta do sprawności po wykonanym zabiegu operacyjnym.

Rehabilitacja ortopedyczna

Złożony proces działań mający na celu przywrócenie narządu ruchu do możliwie najlepszego funkcjonowania.

Rehabilitacja neurologiczna

jest stosowana u Pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi oraz ze zdiagnozowanymi chorobami i urazami ośrodkowego układu nerwowego.

Skip to content