loading
Chiropraktyka

Chiropraktyka

Chiropraktyka to metoda terapii manualnej, której korzenie sięgają starożytności. Jest jedną z dziedzin zaliczanych do kręgarstwa.

Założenia teoretyczne chiropraktyki opierają się na przekonaniu, że zdrowie organizmu ludzkiego opiera się na swobodnym przepływie impulsów przez układ nerwowy. Przemieszczenia kręgów mogą doprowadzić do ucisku poszczególnych nerwów, co z kolei jest efektem różnego typu dolegliwości. Terapia manualna zaczyna się od oględzin i określenia stanu kręgosłupa. Chiropraktyk ocenia, czy mogło dojść do przesunięcia kręgów. Po ocenie stanu kręgosłupa, chiropraktyk podejmuje próbę ustawienia kręgów w odpowiednim położeniu.

Chiropraktyka to sposób leczenia schorzeń kręgosłupa, obejmujący diagnozowanie, leczenie oraz zapobieganie powstawaniu dalszych zaburzeń i nieprawidłowości.

Skip to content