loading
Rehabilitacja stomatologiczna

Fizjoterapia stomatologiczna

Rehabilitacja stomatologiczna polega na normalizacji napięć w tkankach miękkich oraz przywracaniu prawidłowej fizjologicznej ruchomości w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych. Właściwa rehabilitacja stomatologiczna obejmuje wiele metod i technik. Program terapeutyczny zawsze musi być dostosowany do indywidualnej sytuacji pacjenta, jego dolegliwości oraz zaawansowania schorzenia. Przy tego rodzaju rehabilitacji stosuje się terapię manualną, ćwiczenia indywidualne, fizykoterapię oraz fizjoprofilaktykę.

Wskazania

Skip to content